Лекция 31 мая 2021 года. Притчи Соломона, гл. 14-15. Ответы на вопросы


Книга Премудрости Соломона глава 14:26-35 MP3
Притч.14:26 Во стра́сѣ Госпо́дни упова́нiе крѣ́пости, ча́домъ же сво­и́мъ оста́витъ утвержде́нiе [ми́ра].
Притч.14:27 Стра́хъ Госпо́день исто́чникъ жи́зни, твори́тъ же укланя́тися от­ сѣ́ти сме́ртныя.
Притч.14:28 Во мно́зѣ язы́цѣ сла́ва царю́: во оскудѣ́нiи же лю́дстѣ сокруше́нiе си́льному.
Притч.14:29 Долготерпѣли́въ му́жъ мно́гъ въ ра́зумѣ, малоду́шный же крѣ́пко безу́менъ.
Притч.14:30 Кро́ткiй му́жъ се́рдцу вра́чь: мо́ль же косте́мъ се́рдце чу́в­с­т­вен­но.
Притч.14:31 Оклевета́яй убо́гаго раздража́етъ сотво́ршаго и́, почита́яй же его́ ми́луетъ ни́щаго.
Притч.14:32 Во зло́бѣ сво­е́й от­ри́нет­ся нечести́вый: надѣ́яйжеся на Го́спода сво­и́мъ преподо́бiемъ пра́веденъ.
Притч.14:33 Въ се́рдцы бла́зѣ му́жа почі́етъ прему́дрость, въ се́рдцы же безу́мныхъ не познава́ет­ся.
Притч.14:34 Пра́вда воз­выша́етъ язы́къ: умаля́ютъ же племена́ грѣси́.
Притч.14:35 Прiя́тенъ царе́ви слуга́ разу́мный, сво­и́мъ же благообраще́нiемъ отъ­е́млетъ безче́стiе.


Книга Премудрости Соломона глава 15 MP3

Притч.15:1 Гнѣ́въ губи́тъ и разу́мныя: от­вѣ́тъ же смире́нъ от­враща́етъ я́рость, а сло́во же́стоко воз­виза́етъ гнѣ́вы.
Притч.15:2 Язы́къ му́дрыхъ до́брая свѣ́сть: уста́ же безу́мныхъ воз­вѣща́ютъ зла́я.
Притч.15:3 На вся́цѣмъ мѣ́стѣ о́чи Госпо́дни сматря́ютъ злы́я же и благі́я.
Притч.15:4 Исцѣле́нiе язы́ка дре́во жи́зни: храня́й же его́ испо́лнит­ся ду́ха.
Притч.15:5 Безу́мный руга́ет­ся наказа́нiю о́тчу: храня́й же за́повѣди хитрѣ́йшiй. Во мно́зѣ пра́вдѣ крѣ́пость мно́га: нечести́вiи же от­ земли́ искореня́т­ся.
Притч.15:6 Въ домѣ́хъ пра́ведныхъ крѣ́пость мно́га: плоды́ же нечести́выхъ погиба́ютъ.
Притч.15:7 Устнѣ́ му́дрыхъ связу́ют­ся чу́в­ст­вомъ, сердца́ же безу́мныхъ не тве́рда.
Притч.15:8 Же́ртвы нечести́выхъ ме́рзость Го́сподеви, обѣ́ты же правоходя́щихъ прiя́тни ему́.
Притч.15:9 Ме́рзость Го́сподеви путiе́ нечести́выхъ: гоня́щыя же пра́вду лю́битъ.
Притч.15:10 Наказа́нiе незло́биваго познава́ет­ся от­ мимоходя́щихъ: ненави́дящiи же обличе́нiя скончава́ют­ся сра́мно.
Притч.15:11 А́дъ и па́губа я́вна предъ Го́сподемъ, ка́ко не и сердца́ человѣ́ковъ?
Притч.15:12 Не воз­лю́битъ ненака́зан­ный облича́ющихъ его́, съ му́дрыми же не побесѣ́дуетъ.
Притч.15:13 Се́рдцу веселя́щуся, лице́ цвѣте́тъ: въ печа́лехъ же су́щу, сѣ́туетъ.
Притч.15:14 Се́рдце пра́вое и́щетъ чу́в­ст­ва: уста́ же ненака́зан­ныхъ уразумѣ́ютъ зла́я.
Притч.15:15 На вся́ко вре́мя о́чи злы́хъ прiе́млютъ зла́я: до́брiи же безмо́лв­ст­вуютъ при́сно.
Притч.15:16 Лу́чше части́ца ма́лая со стра́хомъ Госпо́днимъ, не́жели сокро́вища ве́лiя безъ боя́зни.
Притч.15:17 Лу́чше учрежде́нiе от­ зе́лiй съ любо­́вiю и благода́тiю, не́жели представле́нiе телце́въ со враждо́ю.
Притч.15:18 Му́жъ я́рый устроя́етъ бра́ни, долготерпѣли́вый же и бу́дущую укроща́етъ.–
Притч.15:18a –Терпѣли́вый му́жъ угаси́тъ суды́, нечести́вый же воз­двиза́етъ па́че.
Притч.15:19 Путiе́ пра́здныхъ по́стлани те́рнiемъ, му́же­с­т­вен­ныхъ же угла́ждени.
Притч.15:20 Сы́нъ прему́дръ весели́тъ отца́, сы́нъ же безу́менъ раздража́етъ ма́терь свою́.
Притч.15:21 Несмы́слен­наго стези́ ску́дны ума́: му́жъ же разу́менъ исправля́я хо́дитъ.
Притч.15:22 Отлага́ютъ помышле́нiя не чту́щiи со́нмищъ: въ сердца́хъ же совѣ́тныхъ пребыва́етъ совѣ́тъ.
Притч.15:23 Не послу́шаетъ злы́й его́, ниже́ рече́тъ поле́зно что́ и добро́ о́бщему.
Притч.15:24 Путiе́ живота́ помышле́нiя разу́мнаго, да уклони́вся от­ а́да спасе́т­ся.
Притч.15:25 До́мы досади́телей разоря́етъ Госпо́дь, утверди́ же предѣ́лъ вдови́цы.
Притч.15:26 Ме́рзость Го́сподеви по́мыслъ непра́ведный, чи́стыхъ же глаго́лы че́стны.
Притч.15:27 Губи́тъ себе́ мздо­и́мецъ, ненави́дяй же даро́въ прiя́тiя спасе́т­ся:–
Притч.15:27a –ми́лостынями и вѣ́рами очища́ют­ся грѣси́, стра́хомъ же Госпо́днимъ уклоня́ет­ся вся́къ от­ зла́.
Притч.15:28 Сердца́ пра́ведныхъ по­уча́ют­ся вѣ́рѣ, уста́ же нечести́выхъ от­вѣща́ютъ зла́я:–
Притч.15:28a –прiя́тни предъ Го́сподемъ путiе́ муже́й пра́ведныхъ, и́миже и врази́ дру́зiе быва́ютъ.
Притч.15:29 Дале́че от­сто­и́тъ Бо́гъ от­ нечести́выхъ, моли́твы же пра́ведныхъ послу́шаетъ:–
Притч.15:29a –лу́чше ма́лое прiя́тiе со пра́вдою, не́жели мно́га жи́та съ непра́вдою:–
Притч.15:29b –се́рдце му́жа да мы́слитъ пра́ведная, да от­ Бо́га испра́вят­ся стопы́ его́.
Притч.15:30 Ви́дящее о́ко до́брая весели́тъ се́рдце, сла́ва же блага́я утучня́етъ ко́сти.
Притч.15:31 Слу́шаяй обличе́нiй живота́ посредѣ́ прему́дрыхъ водвори́т­ся.
Притч.15:32 И́же от­мета́етъ наказа́нiе, ненави́дитъ себе́: соблюда́яй же обличе́нiя лю́битъ свою́ ду́шу.
Притч.15:33 Стра́хъ Госпо́день наказа́нiе и прему́дрость, и нача́ло сла́вы от­вѣща́етъ е́й [,*предъи́детъ же смире́н­нымъ сла́ва].

Ответы на вопросы:
Комментирование запрещено